Meditatie met Gevoel

Cursus

Vijf dinsdagavonden van 20.00 – 22.00 uur.
De cursus is online (  via Zoom ).

Data:

  • 23 november 2021
  • 21 december 2021
  • 11 januari 2022
  • 8 februari 2022
  • 8 maart 2022

Kosten:
    € 195,-

Aanmelden:
markdejonge@kpnmail.nl

__________________________________________________

Denken met gevoel
In elke menselijke ziel leeft een sterke drang naar inzicht in de diepere achtergronden van zichzelf en van het ( menselijk ) leven als geheel.

In deze cursus leer je  door de methode van denken met gevoel
hoe je deze diepten met een helder bewustzijn te kunt benaderen.

Het creatieve samenspel
Denken en voelen vormen samen ons bewustzijn, waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

In deze cursus leer je op een meditatieve wijze
het creatieve samenspel kennen van denken en voelen.

Lichaamsbeleving
De  ruimtebeleving en de vormgeving van deze ruimte – in en om ons heen – vormt de bedding voor dit proces. Onze lichaamsbeleving is hierbij een belangrijk instrument.

Je maakt kennis met de betekenis van positieve emoties voor bewustzijnsontwikkeling. 
Innerlijk ruimte kunnen geven aan ingrijpende gebeurtenissen uit ons leven maakt ons krachtiger.

We oefenen met verbeelding en herbeleving van herinneringen als een bron van inspiratie voor de toekomst. Het horen en voelen van stilte brengt ons dichter bij onszelf, waardoor we ons meer verbonden kunnen voelen met het grote geheel.