Professionaliteit in het gevoelsveld

Professionaliteit in het gevoelsveld

De diepere lagen van professionele samenwerking

Mark de Jonge

In deze opleidingsmodule maak je kennis met
het gevoelsveld:
de bron van kennis en samenwerking.

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar. Het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruime tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid. Sterker nog; we zijn op het meest elementaire niveau van het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zonder ons daarvan bewust te zijn. ……..
We groeien door ons in de ruimte tussen ons en anderen te begeven; hierdoor kunnen we conflicten oplossen of, beter nog: voorkomen.  
Lynne Mc Taggert

In deze opleidingsmodule maak je kennis met het gevoelsveld: de bron van kennis en samenwerking. Je leert hoe je een groep zodanig kan begeleiden dat zich een gevoelsveld kan ontwikkelen. Je krijgt handvaten om een proces van co-creatie in dit gevoelsveld te begeleiden. Je leert hoe je een expert kunt worden  in ontmoeting en  samenwerking in de tussenruimte.

Het gevoelsveld  tussen mensen
verbindt mensen

In een groep kan een gevoelsveld ontstaan door ontmoetingen waarin vertellers en luisteraars geraakt en verrast worden door wat ze zeggen en horen. Het gevoelsveld ontstaat in een contact door een wederzijds ‘geraakt zijn. Je maakt samen deel uit van een groter ‘tastbaar’ geheel. Het gevoelsveld is een deur naar diepere betekenis.

Wanneer mensen professionele verhalen vertellen in het gevoelsveld kunnen ze bewust worden van een andere en nieuwe betekenis. Wanneer er in een groep door de actieve emotionele en professionele betrokkenheid bij een vraagstuk een gevoelsveld ontstaat, kan er een grotere bron van kennis aangeboord worden. Een soort gedeelde intuïtie voor nieuwe kennis. Waar er in eerste instantie gediscussieerd wordt ontstaat er steeds meer een diepgaande en veelzijdige dialoog. Bij een dialoog in het gevoelsveld wordt ‘beleefd’ en ‘gevoeld’ wat er gezegd wordt. Door de gevoelsmatige aanwezigheid en betrokkenheid, duikt de dieperliggende betekenis als kennisontwikkeling op. In het gevoelsveld kan de kennis van het grote geheel ontsloten worden. Waarbij de woorden van ieder individu dat deelneemt aan het gesprek een uniek eigen bijdrage leveren aan het gesprek.

De opleiding is opgebouwd uit vier elkaar opvolgende opleidingsworkshops.
Ze zijn niet los van elkaar te volgen.

 Info over data open opleiding en incompany opleiding:
markdejonge@kpnmail.nl