Wat is het gevoelsveld

Het gevoelsveld  tussen mensen verbindt mensen

De betekenis van het gevoelsveld is hier en nu met elkaar verbonden-zijn door samen-bewogen zijn. Dit kan ontstaan in een persoonlijke ontmoeting door wederzijdse geraaktheid en kwetsbaarheid. Vaak ervaart men op dat moment een vorm van genegenheid of liefde. Persoonlijke genegenheid of liefde ontstaat vooral in wederkerig kwetsbaar contact waardoor mensen ook een band kunnen gaan ervaren.

Het gevoelsveld kan ook voortkomen uit een meer transpersoonlijke ervaring. De geraaktheid van een grote groep publiek bij een concert door de mooie muziek, kan als een tastbaar veld de ruimte vullen waardoor we ons als een deel van een groter geheel voelen. We harmoniëren met elkaar in de ruimte, zonder dat we persoonlijk gericht zijn op elkaar. Er is geen onderling contact. Het is wel een belevingsveld waar mensen gemakkelijk contact kunnen maken met elkaar. We voelen ons op een transpersoonlijke wijze saamhorig; alsof de gedeelde ruimte gevuld wordt met liefde.

Kennis in het gevoelsveld

Wanneer mensen verhalen vertellen in het  gevoelsveld kunnen ze bewust worden van een andere en nieuwe betekenis.
Het gevoelsveld is een collectief veld voor kennisontwikkeling. Wanneer er in een groep door de actieve emotionele en professionele betrokkenheid bij een vraagstuk een gevoelsveld ontstaat, kan er een grotere bron van kennis aangeboord worden. Een soort gedeelde intuïtie voor  nieuwe kennis. Waar er in eerste instantie gediscussieerd wordt ontstaat er steeds meer een diepgaande en veelzijdige dialoog. Bij een dialoog in het gevoelsveld wordt ‘beleefd’ en ‘gevoeld’  wat er gezegd wordt.  Door de gevoelsmatige aanwezigheid en betrokkenheid, duikt de dieperliggende betekenis als kennisontwikkeling op. In het gevoelsveld kan de kennis van het grote geheel ontsloten worden. Waarbij de woorden van ieder individu dat deelneemt aan het gesprek een uniek eigen bijdrage leveren aan het gesprek.